Åbos lucia 2021

Åbo lucia och tärnor kommer även i år!

Vi hoppas och gör vårt bästa för att kunna genomföra arrangemangen kring Åbos lucia i år. Det här för att det var så litet av fjolårets program som var möjligt att förverkliga.

Programmet för i år är följande:

13.12 kl. 17.30 Luciaandakt i Åbo domkyrka

Coronapassintyg, coronatestintyg (taget inom 72 timmar) eller intyg på att du haft corona gäller för Luciaandakten i Åbo domkyrka. Coronapassintygen kommer att kontrolleras vid dörren och vi ber dig därför komma i god tid.

13.12 kl. 19.00 uppträder Luciagruppen på Hansatorget i Åbo

19.12 kl. 16.00 uppträder Luciagruppen på Gamla Stortorgets Julmarknad

Fjolårets luciagrupp, med Janina Karrento som lucia, fortsätter även i år.

Folkhälsans luciainsamling till förmån för utsatta familjer i Finland pågår via den här sidan, från 31 oktober till den 31 december 2021.

Hör av dig till abolucia@folkhalsan.fi ifall ni önskar delta i luciainsamlingen eller om du har frågor om besök av luciagruppen.

(Bilden: Markku Koivumäki Kameraboden/Kameraaitta)