Åbos lucia 2023

Nu är det dags att nominera kandidater för Åbo lucia 2023

Känner du någon i din omgivning som du vill nominera till luciakandidat?
Kandidatnomineringen öppnar i början av oktober, mera information kommer snart.

ÅBO LUCIA