Åbos lucia 2022

Åbo lucia Cecilia Sjödahl med tärnor önskar alla en fin luciadag!

Idag på luciadagen uppträder Lucia med tärnor på följande platser:

kl. 7.30 - 8.30 Lucia-kaffe och kröning i Folkhälsans Kvartersklubb. Lucia-gruppen uppträder kl. 7.30 (kröning) och kl. 8.15.

kl. 17.30 Luciaandakt i Åbo domkyrka

Kl. 19.00 Lucia-gruppen uppträder i Hansakvarteret

 

Luciainsamlingen har hittills understötts med 2 515,50€. Insamlingen pågår till och med 31.1.2023.

Ett stort tack till alla som har understött insamlingen!

(Bilden tagen av Markku Koivumäki Kameraboden/Kameraaitta)


ÅBO LUCIA