Åbos lucia 2020

Vem blir Åbos lucia 2020?

De fem kandidaterna presenteras i Åbo Underrättelser lördagen den 31.10.

Själva omröstningen öppnar här på www.abolucia.fi den 1.11.2020 och pågår till och med den 22.11.2020. Genom att rösta via webben stöder du Folkhälsans luciainsamling för arbetet med att kunna stöda barnfamiljer som har det svårt.

Det kommer också att finnas traditionella omröstningsurnor utplacerade vid 1) Folkhälsans Kvartersklubb, Henriksgatan 9, 2) Luckan i Åbo i Gillesgården och 3) Åbo Underrättelsers kontor i Hansakvarteret. Urnorna kommer att placeras ut så att de finns på plats från och med tisdagen 2.11.2020.

(Bilden: Anja Kuusisto/Åbo Underrättelser)


ÅBO LUCIA